DongquanTSC - Công ty Đông Quan TST

Tiếng Việt (Viet Nam)English (United Kingdom)
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home
Partners


Exclusive suppliers PDF Print E-mail
Sunday, 15 March 2009 03:12

1.  Construction materials and silicone, sealants

- Silicone: Dongyang Silicone Co Ltd., South Korea.

Add: JEIL Pharm, Bldg, 3F, 745-5 Banpo-dong, Seocho-gu, Seoul 137-041, Korea

Tel +82 2 34387625 -                          Fax +82 2 5172646

Last Updated on Wednesday, 28 June 2017 14:27
Read more...
 


Công ty TNHH TM & DVKT Đông quan đang cần bán & thanh lý một số sản phẩm

There are no translations available. Công ty TNHH TM & DVKT Đông Quan cần thanh lý 5.000m cáp thép mạ kẽm loại 4x31 SW+PP đường kính 8.3mm, tải trọng kéo làm việc 1770N/mm2...
Read more...

Lao cai Bacha Hydro-Power Plant’s machine room crane 230/45T was supplied with Dong quan Co. participation.

 Cầu trục 230/45T cho nhà máy thủy điện Bắc hà, Lào cai được cung cấp với sự tham gia của Công ty Đông quan  
Read more...

Crane 320/45T and parts for Bac Ha

Crane 320/45T and parts for Bac Ha Hydro-Power Plant supplied by Zhongyuan Crane Manufacture Co Ltd with participation of Dong quan TST Co.  
Read more...