Sản Xuất Than Hoạt Tính Từ Vỏ Trấu

Than hoạt tính (Activated carbon) là một chất có thành phần chủ yếu là nguyên tố carbon ở dạng vô định hình (bột), một phần nữa có dạng tinh thể vụn grafit. Với cấu trúc đặc biệt và được sản xuất bởi quy trình công nghệ tiên tiến. Than hoạt tính có khả năng loại bỏ hàng trăm hợp chất hóa học có thể gây hại cho con người. Than hoạt tính loại bỏ các chất ô nhiễm trong nước bằng cách hấp phụ. Khi nước chảy qua bề mặt than.

Than hoạt tính là một dạng của carbon được xử lý để có những lỗ rỗng bé thể tích nhỏ để tăng diện tích bề mặt cho hấp phụ hoặc phản ứng hóa học. Do mức độ vi mao quản cao, chỉ một gam than hoạt tính có diện tích bề mặt vượt quá 800 – 1000 m2, được xác định bởi phương pháp hấp phụ khí.

Một mức độ hoạt hóa đủ cho ứng dụng có ích có thể đạt được duy nhất từ diện tích bề mặt cao, hơn nữa, sự xử lý hóa học thường làm tăng tính chất hấp phụ. Than hoạt tính thường thu từ than củi và thỉnh thoảng là than sinh học. Những loại thu được từ than đá hay cốc

Tìm hiểu công nghệ làm than hoạt tính từ vỏ trấu

Vỏ trấu (RH) là một phế phẩm nông nghiệp ít có tính kinh tế vì hàm lượng SiO2 cao trong RH không có nhiều lợi ích cho vật nuôi cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Do đó, nguồn nguyên liệu này có giá rất thấp khoảng 3000 đồng/kg. Tuy nhiên RH lại có nhiều ứng dụng trong đời sống hằng ngày như làm chất đốt, làm phân bón, chất độn, sản xuất điện năng, làm vật liệu xây dựng, sản xuất SiO2 – chất
được sử dùng nhiều trong lĩnh vực xây dựng, luyện thủy tinh, lọc nước.

Trong những năm gần đây, không chỉ RH mà than của nó cũng được dùng làm vật liệu hấp phụ để tách các chất hữu cơ và vô cơ như tách các chất màu hay kim loại nặng gây ô nhiễm trong nước mang lại hiệu quả rất khả quan.

Quy trình công nghệ sản xuất than trấu, đồng thời hoạt hoá than bằng phương pháp vật lý để tạo ra than trấu hoạt tính có bề mặt riêng trên 700 m2/g.

  • Nhiệt độ than hóa: 500 độ C. Thời gian than hóa: 60 phút. Khi đó khả năng hấp phụ iodine và methylene blue đạt giá trị tương ứng là 311.7 và 28.7 mg/g tương ứng.
  • Nhiệt độ hoạt hoá: 800 độ C. Thời gian 30 phút. Khi đó khả năng hấp phụ iodine và methylene blue đạt giá trị tương ứng là 866 và 217.9 mg/g tương ứng
  • Than hoạt tính: Nồng độ HNO3 = 3 M Thời gian = 4 giờ.

Than trấu hoạt tính có khả năng xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải có chứa kim loại nặng, nước thải ngành sản xuất dược phẩm. Chế độ công nghệ để xử lý các loại nước thải đặc trong này như sau:

• a1) Điều kiện xử lý Ni2+: pH = 6, hàm lƣợng than = 14 g/l, thời gian = 100 phút, Khi đó khả năng hấp phụ Ni2+ đạt 18.2 ±0.5 mg/g
• a2) Điều kiện xử lý Cd2+: pH = 6, hàm lƣợng than = 10 g/l, thời gian = 60 phút Khi đó khả năng hấp phụ Cd2+ đạt 29.3± 0.4 mg/g
• a3) Điều kiện xử lý methylene blue: pH = 8, hàm lượng than = 13 g/l, thời gian = 20 phút. Khi đó khả năng hấp phụ methylene blue đạt 361.9±3.3 mg/g.

Xử lý nước thải sinh hoạt bằng than hoạt tính

Kết quả cho thấy khả năng xử lý TDS, TSS trong nước thải của than hoạt tính từ vỏ trấu đạt mức cho phép của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN14: 2008/BTNMT.

Xử lý chất nhuộm màu dược phẩm erythrosin-b bằng than hoạt tính: Than hoạt tính có hiệu quả trong việc loại bỏ các Erythrosin-B từ thuốc nhuộm trong dung dịch nước thải dược phẩm trong giai đoạn nén viên, ép vỉ,… với điều kiện trung tính. Các kết quả được thực nghiệm cho thấy than hoạt tính này có thể dƣợc sử dụng như một chất hấp phụ tốt tuy nhiên so với than hoạt tính sản xuất từ cây Bael hay các vật liệu aluminosilicat thì hiệu quả xử lý Erythrosin B chưa bằng.

Khảo sát cho thấy liều lượng hấp phụ, nồng độ và thời gian có ảnh hưởng về lượng thuốc nhuộm Erythrosin-B được hấp phụ trên bề mặt than hoạt tính. Xem xét các hệ số của các giá trị thu được biểu diễn bằng các mô hình đường đẳng nhiệt Freundlich, nồng độ Erythrosin-B sau hấp phụ thấp hơn giá trị chuẩn cho thấy rằng quá trình này có tính khả thi và tự phát, tỏa nhiệt và giảm tính ngẫu nhiên tại giao diện chất rắn – chất tan.

Khả năng xử lý ammonia của than biến tính HNO3 không đạt hiệu quả cao, do đó chúng tôi đề xuất điều kiện biến tính lần 2 để tăng hiệu suất hấp phụ: sau khi đã biến tính THT bằng HNO3 nồng độ 3M, ngâm than bằng dung dịch KOH 0,5M trong vòng 4 tiếng, rửa than đến khi pH cân bằng và đem sấy khô trong 24h. Tiến hành khảo sát tải trọng hấp phụ ammonia cực đại của than biến tính KOH đạt kết quả khá tốt, xấp xỉ 12,21 mg/L. Nghiên cứu diều kiện tối ưu để hấp phụ ammonia, ta được nồng độ ammonia ban đầu 40mg/L, thời gian hấp phụ 30 phút.

Đề xuất công nghệ chế tạo than hoạt tính chất lượng cao từ vỏ trấu

Nội dung đề xuất:

Đề xuất xây dựng 1 dây chuyền công nghệ tiên tiến sản xuất than hoạt tính chất lượng cao từ vỏ trấu, công nghệ và thiết bị nhập từ Liên Bang Nga.

– Công suất của dây chuyền CN: 5 tấn than hoạt tính/ngày.

– Lượng trấu đầu vào: 10 tấn trấu/ngày.

– Dây chuyền CN gồm 2 thiết bị lò BK-500 (như trong hình)

– Công dụng lò: Chế biến than hoạt tính (tht) chất lượng cao từ vỏ trấu.

– Năng suất chế tạo tht mỗi lò: 2,2 – 2,5 tấn/ngày.

– Lượng trấu đầu vào cho mỗi lò cần: 4,5 – 5 tấn/ngày.

– Thời gian thu hồi vốn: 18 tháng.

Đặc tính ưu việt của công nghệ:

▪ Chất lượng sản phẩm than hoạt tính đạt tiêu chuẩn quốc tế

– Diện tích riêng bề mặt: – Sr ≥ 1000 m2/g

– Trọng lượng riêng: – d = 0,15- 0,25 g / cm3

▪ Hệ thống dây chuyền điều khiển tự động hóa cao.

▪ Quá trình sản xuất sạch, thân thiện môi trường, không thải ra xung quanh
bất cứ chất độc hại nào.

Dây chuyền thiết bị sản xuất than hoạt tính từ vỏ trấu của CHLB Nga

1. Băng chuyền nạp liệu

2. Thiết bị chính

3. Băng chuyền ra

4. Sản phẩm

5. Các lợi ích về kinh tế

– Xử lý nước

– Sử dụng để lọc màu, mùi cho công nghiệp dệt, đường, rượu, thực phẩm …

– Sử dụng để làm mặt nạ phòng độc

– Xuất khẩu

 

0913 206 458
chat-active-icon
chat-active-icon