THIẾT BỊ NÂNG HẠ / LIFTING EQUIPMENT

Cầu trục đã cung cấp cho một số dự án thuỷ điện / Cranes supplied for some Hydro-power plants


Thuỷ điện Đarkt’ih, các nhà máy bậc trên và bậc dưới, cùng các đối tác Gia huy, MIE cung cấp 2 cầu trục gian máy 110/ 55T

Cung cấp xe con 35/ 5T và hệ thống điều khiển để làm cầu trục gian máy cho một số nhà máy thuỷ điện nhỏ cùng tập đoàn MIE

Công ty Đông quan hiện nay đang cung cấp gioăng cao su ngậm dầu PTFE MK4001 chịu áp lực cao, 20 MPa, cho một số nhà thầu thi công thuỷ điện cũng như cung cấp các thiết bị thay thế phục vụ sửa chữa một số nhà máy thuỷ điện

Công ty Đông quan cũng là đại lý cung cấp các thỉết bị nâng khác như tời điện, palăng điện các loại, phụ kiện, linh kiện thang máy.


Darkt’ih, upstream and downstream plants, in cooperations with Giahuy Co and MIE supplied 2 machine room cranes 110/ 55T

Supplying carts 35/ 5T and electric controlling systems for machine room cranes in cooperations with MIE to some small hydropower plants.

Dong quan is now supplying lubricarted deep branded packing seals PTFE MK 4001, load caapcity (20MPa) for several hydropower bidders and supplying spare parts for replacing, repairing of some hydropower plants.

Dong quan company is now an agent for supplying hoists, winches of different types and elevator parts.